1. Daromos klaidos
2. Hidroizoliacija
3. Grindų dangos
4. Patikima terasos/balkono įrengimo sistema

1. DAROMOS KLAIDOS

Iš mūsų daugiametės praktikos galėtume išskirti pagrindines klaidas, kurias daro meistrai įrengdami, ar
remontuodami terasas ir balkonus:
1.1.Netinkami nuolydžiai. Praktikoje pastebime, kad meistrai įrengdami terasas/balkonus nepadaro tinkamų
nuolydžių, t.y. jų visai neįrengia, tokiu atveju lietaus vanduo nenuteka ir susidaro balos, kas gerokai padidina
vandens pratekėjimo į konstrukcijas ir patalpas tikimybę arba, dar blogiau, – įrengia kontranuolydžius, dėl ko
vanduo skverbiasi tiesiai į vidaus patalpas.
1.2. Blogai paruoštas pagrindas hidroizoliacijos įrengimui. Ant blogai paruošto pagrindo tam tikros
hidroizoliacinės medžiagos atsisluoksniuoja ir neužtikrina sandarumo.
1.3. Naudojamos netinkamos hidroizoliacinės medžiagos. Dažnu atveju terasos „pratekėjimus” įtakoja pigios,
prastų techninių charakteristikų arba vidaus darbams skirtos hidroizoliacinės medžiagos.
1.4. Lašaskardė (apskardinimas) įrengiama ant hidroizoliacijos. Praktikoje teko matyti lietaus vandens
nuvedimo lašaskardes įrengtas ant hidroizoliacinio sluoksnio, tokiu atveju vanduo pateka po lašaskarde ir
skverbiasi į terasos plokštę.
1.5. Plytelių danga klijuojama ant hidroizoliacijos. Plytelių danga priklijuota tiesiai ant hidroizoliacinio
sluoksnio ilgai netarnauja (atšokinėja ir pan.), nes per plytelių siūles nusidrenavęs ir ant hidroizoliacijos
susikaupęs lietaus vanduo užšaldamas plečiasi (~ 7 proc.) ir ardo plytelių dangą. Reikėtų paminėti, kad ant tam
tikrų, ypatingai elastingų hidroizoliacinių medžiagų galima klijuoti plyteles, bet apie tai sekančiame
„Hidroizoliacija” skyriuje.